הרחבת אחריות לתיבת הילוכים מדגם GF6 דור ראשון GEN1
ברכב מתוצרת שברולט דגם קפטיבה משנות הייצור 2013-2010

 לקוח/ה יקר/ה,
כבעליו )או כבעליו לשעבר( של רכב מסוג שברולט קפטיבה שמותקנת בו תיבת הילוכים מהדגם הנדון,
שביעות רצונך מרכבך חשובה לחברת ג'נרל מוטורס.
הרינו להביא לידיעתך כי במידה וברכבך מתקיים אחד מהאירועים המפורטים מטה, הנך מוזמן להגיע
לאחד ממוסכי השירות המורשים של חברת UMI לצורך בדיקתו:

  • הרכב לא נוסע בעת שילוב להילוך אחורי או קדמי
  • החלקת הילוך בעת החלפת הילוכים
  • הילוך חמישי נתפס לאחר נסיעה ממושכת
  • נורית שירות דולקת והופעת קוד תקלה P0776

לאחר שיאומת ע"י מרכז השירות כי ברכבך מתקיים אחד מהמצבים שתוארו, תתוקן תיבת ההילוכים
ברכבך ללא חיוב, ובלבד שהוא עומד בתנאי הרחבת האחריות המפורטים מטה, שנקבעו על-ידי היצרן.
תקופת האחריות המורחבת לתיקון איזו מהתופעות הנ"ל בתיבת ההילוכים ברכב הנדון, בלא חיוב, היא
תקופה של חמש )5 )שנים או נסועה של 111,151 ק"מ, לפי המוקדם ביניהם, וזאת החל ממועד עליית
הרכב על הכביש.
אבחון ו/או תיקון תקלה שאינה נמנית על התופעות המתוארות לעיל במסמך זה אינו מכוסה במסגרת
הרחבת אחריות זו.
חשוב: אם ברכבך לא מתקיים אחד מהמצבים הללו, אין צורך להגיע למרכז השירות.
אם שילמת בעבר בגין תיקון או החלפת תיבת הילוכים שבוצעו ברכב הנדון בעקבות אחד מהמצבים
שתוארו, נבקשך ליצור קשר עם מרכז תקשורת לקוחות של UMI על מנת לבחון זכאותך להחזר כספי
כנגד הצגת המסמכים הנדרשים )חשבונית מקור, מסמכים מקוריים של פירוט התקלה והתיקון וכיו"ב(.
לצורך כך נשמח לעמוד לרשותך במוקד השירות של חברתנו יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ, בטלפון
.5 שלוחה, 12-5923399
לתשומת ליבך בקשות להחזר כספי ניתן להגיש לא יאוחר מ- 11 במרץ 7112.
חברת ג'נרל מוטורס מתנצלת מראש על כל אי נוחות שעשויה להיגרם, אולם נוקטת בפעולות אלה מתוך
רצון ועניין להמשיך ולשמור על שביעות רצונך ממוצריה.
בכבוד רב,
אגף השירות
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

 

 

הצעת מחיר

כתוב לנו

נסיעת מבחן

אנחנו בפייסבוק

שולחים...
X
לתיאום נסיעת מבחן מלא את הפרטים:
תודה,הפרטים התקבלו בהצלחה!
נציג יצור איתך קשר בהקדם האפשרי
משהו השתבש
נסה שוב
שולחים...
X
להצעת מחיר מלא את הפרטים הבאים:
תודה,הפרטים התקבלו בהצלחה!
נציג יצור איתך קשר בהקדם האפשרי
משהו השתבש
נסה שוב
שולחים...
X
ליצירת קשר מלא את הפרטים הבאים:
תודה,הפרטים התקבלו בהצלחה!
נציג יצור איתך קשר בהקדם האפשרי
משהו השתבש
נסה שוב