דברו איתנו
איזור אישי
magnifying glass
תוצאות עבור:
לכל התוצאות
הנבחרת של שברולט

אני מסכים/מה לקבל הטבות, מידע שיווקי ודברי פרסומת
success icon
תודה, נהיה איתך בקשר ממש בקרוב
יש להזין את כל השדות
העלנו אתר חדש ומתקדם. האתר נמצא בתקופת הרצה ייתכנו אי דיוקים, ליקויים ותקלות. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. במידה שמצאתם ליקויים או טעות באתר – נשמח להערותיכם בצ'ט באתר

מדיניות הפרטיות של שברולט ישראל - (UMI) - יוניברסל מוטורס ישראל בע”מ

מדיניות פרטיות | קבוצת UMI

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לכלל המגדרים *

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתרי הקבוצה.

1.       כללי

1.1.       משתמש יקר, קבוצת UMI,  (חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (UMI),  וכן את יתר החברות בה –  Avis ישראל – יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ, דן ליס א-קאר 1988 (טרייד אין) בע"מ, יוניברסל משאיות ישראל בע"מ, יו אם אי סוכנות לביטוח (1994) בע"מ, יוניברסל פתרונות מימון בע"מ, אופיס 3000 בע"מ, יוניברסל יבוא יו.אמ.איי בע"מ (ביחד: "הקבוצה" או "קבוצת UMI", או בנפרד "החברה" ו/או "UMI")), המפעילה את אתר "UMI" בכתובת www.chevrolet.co.il ואת יתר אתרי הקבוצה ("האתר" וביחס לכל האתרים המופעלים על ידי הקבוצה: ״אתרים״ או "אתרי הקבוצה"), וכן האפליקציות, שירותים דיגיטליים בצ'אט בוט, שירות הפקת חשבונית דיגיטלית ושירותים דיגיטליים נוספים (להלן יחדיו: "ממשקים דיגיטליים"),  מכבדת את פרטיותך, כמו גם את פרטיותם של כלל לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה ("המשתמש" ו/או "המשתמשים").

1.2.       השימוש בממשקים הדיגיטליים, כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים בה כפי שיהיו מעת לעת – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות לפני השימוש. הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתרי הקבוצה.

1.3.       מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך עקב השימוש בשירותים המוצעים בממשקים הדיגיטליים של הקבוצה, וכן לסקור את האופן שבו עושה הקבוצה שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ונאסף על-ידי הקבוצה, אגב השימוש בשירותים  המוצעים בממשקים הדיגיטליים ("השירותים"). תשומת ליבך כי עבור שירותים ו/או יישומים ספציפיים עשויים לחול כללים שונים ויתכן שתפורסם בצידם מדיניות פרטנית ביחס לשימוש במידע שייאסף באותו יישום, במקרה זה יחול המדיניות הפרטנית של אותו שירות.

מובהר כי בכל מקום בו נעשה שימוש במונח "הקבוצה" הכוונה היא לכל אחת מחברות הקבוצה ביחד ולחוד – כך שמידע שנאסף במסגרת השימוש בממשקים הדיגיטליים נאסף לטובת כלל הקבוצה.

2.       המידע הנאסף

2.1.       ייתכן כי במסגרת השימוש באתרים וקבלת השירותים, תתבקש מסירת מידע אודות המשתמשים, כמפורט להלן (להלן מטה יחדיו ״המידע״):

2.1.1.        מידע הנדרש לצורך אספקה ותפעול של שירותים הניתנים על ידי הקבוצה, הכולל פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת, מס' ת.ז, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, ובהתאם לצורך גם מאפייני הרכב.

2.1.2.        מידע הנדרש לצורך רכישת מוצרים או שירותים בממשקים הדיגיטליים, הכולל פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני, פרטי הזמנה, אמצעי ואופן התשלום, פרטי חשבון בנק, והערות להזמנה.

2.1.3.        מידע לצורך הגשת מועמדות לעבודה בקבוצה: במסגרת האתר או דרך הצ'ט בוט, המשתמש יוכל להגיש מועמדות לעבודה בקבוצה דרך כתובת דוא"ל ייעודית או דרך מספר וואטסאפ ייעודי. מובהר כי הגשת מועמדת באחד מאתרי הקבוצה, או דרך ערוץ הוואטסאפ לתפקיד ספציפי, תאפשר בחינת התאמת המועמד לתפקידים נוספים בקבוצה ופניה אליו בעקבות כך.

2.1.4.        מידע לצורך קבלת עדכונים, הטבות ומידע חשוב: שם מלא, מספר טלפון, דואר אלקטרוני.

2.1.5.        מידע טכני ומזהים דיגיטליים: בשימוש בממשקים הדיגיטליים ייאסף גם מידע טכני נוסף: סוג דפדפן, פרטים אודות מכשיר הקצה, כתובת IP, נתוני גלישה, הרגלי השימוש באתרי הקבוצה, לרבות גלישה וצריכה. מידע זה ייאסף באמצעות 'עוגיות' (Cookies), כמפורט בסעיף 4 מטה.

2.1.6.        יצירת קשר ומידע הנאסף במהלך שיחת צ'אט: לטובת קבלת מענה מהיר לשירות, מכירה או הגשת מועמדות לעבודה, יכול המשתמש לפנות ל׳צ'ט בוט' באתר או באפליקציית ה-WhatsApp. במסגרת השימוש בצ'אט בוט, המידע האישי שעשוי להתבקש, כתלות בשיחה, הינו: שם מלא, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מהות הפניה ומסמכים רלוונטיים הקשורים לשירות המתבקש. ככל שתמסור לנו יותר מידע רלוונטי, הסיוע שנוכל להעניק לך יהיה מדויק יותר. הכתיבה בצ'ט או העלאת מסמכים דרכה היא חופשית ותוכנה עשוי להישמר במערכות הקבוצה.   

2.2.       מובהר, כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך החופשיים. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים, לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם. כמו כן, חלק מהפרטים והמידע אודותיך נדרש על פי דין לצורך אספקת השירותים (כגון פרטי רכישה ותשלום לצורך הפקת חשבונית דיגיטלית).

2.3.       יש למסור מידע ו/או לעדכן בממשקים הדיגיטליים מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב.

2.4.       הקבוצה תשמור את המידע אודותיך לפרק הזמן הדרוש לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על- פי דין.

3.       מטרות ואופן השימוש במידע

3.1.       אנו אוספים את המידע למטרות המפורטות להלן (כולן או חלקן):

3.1.1.        תפעול, ניהול ואספקת השירותים והפעילות העסקית של הקבוצה, לרבות באמצעות האתרים והממשקים הדיגיטליים.

3.1.2.        יצירת קשר מולך לצורך אספקת השירותים, לפניה בדיוור ישיר ופניות שיווקיות, באמצעי הקשר השונים עמך.

3.1.3.        בקרות תפעוליות ואחרות בממשקים הדיגיטליים ובכלל, לצורך שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר ובממשקים הדיגיטליים.

3.1.4.        בקרות תפעוליות אחרות ובכלל זה איתור תקלות ותיקונן, מניעת הונאות, אבטחה, גילוי תרמיות וכל פעילות בלתי חוקית אחרת.

3.1.5.        למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לרבות מחקר, אפיון, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר של הקבוצה עמך, לרבות עריכת סקרי שביעות רצון לשיפור השירותים.

3.1.6.        למטרות עמידה בהוראות הדין, התגוננות משפטית, אכיפה של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, יישוב ובירור סכסוכים בין המשתמשים לבין חברות הקבוצה או מי מטעמה.

3.1.7.        ניהול מועדוני לקוחות.

3.1.8.        לאפשר למשתמש לעשות שימוש הממשקים הדיגיטליים השונים.

3.2.       הקבוצה עשויה לשלוח אליך הודעות תפעוליות, התראות ועדכונים בדרכים שונות, במייל בוואטסאפ או באמצעות מסרונים, לרבות בדרך של דיוור ישיר. מלבד זאת, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות, הקבוצה תהיה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, בוואטסאפ, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, הצעות להטבות, בהתאם לדין ו/או בכפוף להסכמתך. אם תרצה להסיר את עצמך מקבלת דיוור ישיר או דיוור פרסומי, ניתן לעשות באמצעות לחיצה על הקישור "הסר" שבגוף המייל, כאשר קיים, או במכתב בדואר רשום לכתובת המסגר 10, לוד 7129807, או בהתאם להוראות ההסרה אחרות שיופיעו בהודעת דיוור ישיר או בהודעה הפרסומית.

4.       Cookies

4.1.       לידיעתך – בשירותים ובאתרים נעשה שימוש בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels ,web beacons,  google analytics(יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות"), לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאמת פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

4.2.       עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש, יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או הדפדפן שלך.

4.3.       העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי הקבוצה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4.4.       העוגיות בהן אנו עושים שימוש לצורך מימוש המטרות הנזכרות לעיל עשויות להיות מטעם צד ג' – למשל עוגיות של החברות Google ו- Meta. משכך, הקבוצה עשויה למסור ל- Googleו-Meta מידע הנצבר במסגרת העוגיות אודותיך, כאשר הן עשויות לעשות שימוש בו בהתאם למדיניות שלהן הזמינה עבורך בקישורים להלן.

4.5.       Google Analytics משתמשים בקבצי "cookies" במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המשתמשים מבקרים באתר. המידע שנאסף בסיוע קובץ ה- "cookie"מועבר ונשמר בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך ולייצר דוחות אודות השימוש והפעילות שלך באתר. גוגל עשויה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת הIP - עם מידע אחר שיש לגוגל.

4.6.       למידע נוסף על השימוש ב- Cookies צדדים שלישיים, על מטרות השימוש בהן, ועל הדרך להסיר את ה-Cookies ראו את המידע בקישורים הבאים:Google privacy ;Facebook privacy ;http://www.aboutads.info/choices

ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

 google privacycheckup

4.7.       תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, העדפות שפה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.

5.       מסירת מידע לצד שלישי

5.1.       הקבוצה עשויה להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים מעת לעת, כמפורט להלן או בכל מקרה אחר בו תידרש העברתו:

5.1.1.        על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2.        לצורך תפעול ואספקת השירותים באתרים ופעילות הקבוצה בכלל ולצורך קיום מטרות עיבוד המידע כמפורט במדיניות זו, לרבות, אך לא רק, ספקי מערכות טכנולוגיה, ספקי אחסון מידע (בארץ ובחו"ל), ספקי שירותי תמיכה ושיפור השירות, ספקי חיוב וגביית תשלומים, ספקי שירות הפקת חשבוניות דיגיטליות, ספקי משלוח הודעות שיווקיות, ספקים לפרסום ממוקד ומותאם אישית במדיות השונות, ועוד.

5.1.3.        במסגרת פעילותה מול חברות קשורות עסקית ו/או בתוך וכחלק מחברות קבוצת UMI לצורך מתן השירותים עבורך, וכן לטובת מטרות השימוש המוצהרות לעיל, לשם אספקת השירותים, ייעולם ויצירת שירותים חדשים, לרבות על ידי העברת מידע לחברות Google או Meta (Facebook), לרבות כאמור לעיל בסעיף 4;

5.1.4.        בכל מקרה בו תפר את תנאי השימוש באתרי הקבוצה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע, בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך, באמצעות השירותים ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;

5.1.5.        לצרכים חוקיים, דוגמת מסירה לרשות בשל הוראה חוקית, בשל חובה שבדין או מכוח צו שיפוטי המורה לקבוצה למסור את המידע לצדדים שלישיים, לשם ניהול הליך או מחלוקת משפטית וכדומה;

5.1.6.        בכל מקרה בו תסבור הקבוצה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לקבוצה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

5.1.7.        במקרה בו תעביר ו/או תמכור ו/או תמחה הקבוצה לצד שלישי את פעילותה ו/או פעילות איזו מהחברות הנמנות עליה ו/או את זכויותיהן וחובותיהן כלפי המשתמש, כולן או חלקן, לרבות כאמור העברת המידע בתוך קבוצת UMI ובין החברות הבנות השונות בה, וכן במקרה של שינוי בשליטה בקבוצה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של נכסיה, כולם או חלקם.

5.2.       הקבוצה עשויה למסור מידע סטטיסטי ומידע מתוך Cookies של צדדי ג׳, לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

5.3.       יתר על כן, במסגרת השימוש בממשקים הדיגיטליים, לרבות במסגרת החשבונית הדיגיטלית, עשויים להופיע קישורים שונים לאתרים כגון רשתות חברתיות שונות, כדוגמת פייסבוק, יוטיוב ופרסומות או אתרים אחרים ("האתרים חיצוניים''). לחיצה על האתרים החיצוניים ל תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, שכן תצא מהאתר ותופנה ליישום חיצוני לאתר, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לקבוצה ו/או למי מטעמה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

6.       אבטחת מידע

6.1.       הקבוצה עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות. מובהר, כי הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אינה יכול למנוע פגיעה כזו או שיבושים אחרים באופן מוחלט.

6.2.       בכל מקרה שקיים חשש לגבי אבטחת המידע או העברת המידע לקבוצה, נבקש שתעדכן אותנו באמצעי התקשרות כמפורט בסעיף 7.2 למדיניות פרטיות זו.

7.       יצירת קשר בנושא פרטיות

7.1.       על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הקבוצה ואף לבקש מהקבוצה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, זאת מבלי לגרוע מחובת הקבוצה על פי חוק לשמור מידע מסוים.

7.2.       כדי לממש זכויות אלו, ולכל פניה אחרת הנך מוזמן לפנות באמצעות אחד מהערוצים הבאים:

א. בטלפון למספר 03-6170000;

ב. בפניה בדוא"ל לכתובת:  [email protected];

ג. במכתב בדואר רשום לכתובת המסגר 10, לוד 7129807. 

נציגי UMI עומדים לרשותך בכל פניה, תלונה, בקשה או שאלה.